TERMENI ȘI CONDIȚII
CLINICA ARTDENTIS

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale Website-ului www.artdentis.ro (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa Website-ul www.artdentis.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Website-ului.

Capitolul I.
Prezentare generală și scopul documentului

Prin „Termeni și Condiții”, administratorul transmite către utilizator faptul că:

- „Website”/„Site” se înțelege în continuare website-ul www.artdentis.ro;
- „Administratorul Website-ului” / „Societatea” / „Noi”/ „Operatorul” se înțelege CLINICA ART DENTIS SRL, cu sediul în Timișoara, Strada Cornelia Sălceanu, nr. 3, județul Timiș, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J35/3288/2008, având cod fiscal nr. 24464733, denumită în cele ce urmează „Clinica Artdentis”;
- „Utilizator” se înțelege în continuare orice persoană care vizitează și dorește să utilizeze website-ul;
- „Servicii”  înseamnă: serviciile medicale prezentate cu titlu informativ de Administrator pe Website.

Neacceptarea acestor „Termeni și condiții” atrage obligația utilizatorului de a părăsi și de a înceta accesarea Website-ului.

Încă de la început Administratorul face cunoscut Utilizatorului faptul că acesta nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Website-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Website-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Website și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Website-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din „Termeni și Condiții” sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Website sau de Serviciu, ori prin accesarea Website-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Website-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Capitolul II.
Limitarea răspunderii Website-ului

Administratorul Website-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul Website-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al conținutului de pe Website sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Website-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Website-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice Servicii oferite prin intermediul Website-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Website-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul Website-ului inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Website-uluieste absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri,întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Website-uluiprecum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sauprobleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în moddirect și exclusiv culpei grave a Administratorului Website-ului.

Capitolul III.
Serviciile și informațiile prezentate pe Website

Website-ul este utilizat de Administrator pentru prezentarea Serviciilor, cu titlu informativ. Prin intermediul Website-ului nu pot fi achiziționate Serviciile Societății. Contractarea Serviciilor se realizează exclusiv cu ocazia vizitei la locul de prestare a Serviciilor.

Serviciile prezentate au rol informativ și nu reprezintă o ofertă de contractare. Administratorul își rezervă dreptul să modifice oricând Serviciile prezentate pe Website, fără a fi necesară vreo formalitate în acest sens. Dispoziția menționată anterior este valabilă și în cazul unor erori de afișare cu privire la Serviciile indicate pe Website.Pentru aceste motive și în vederea eliminării oricăror neclarități, listarea și prețul Serviciilor este cel indicat de medicul către care vă adresați, telefonic sau cu ocazia vizitei la clinică.În măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la Serviciile Societății sau prețurile aferente, le puteți solicita prin e-mail la adresa clinica@artdentis.ro sau telefonic la numărul 0256 202 678.

Bolile și afecțiunile prezentate pe Website, împreună cu toate semnele și simptomele asociate acestora, modalitățile de diagnosticare, tratamentele, recomandările și rezultatele lor sunt prezentate cu titlu informativ.

Nicio informație prezentată pe Website nu trebuie să fie considerată un consult de specialitate, diagnostic sau o recomandare pentru o afecțiune sau boală și nu poate înlocui consultul de specialitate al medicului.În acest sens, pentru diagnosticarea corectă a afecțiunilor și pentru identificarea tratamentelor și a recomandărilor este absolut necesar să vă adresați medicului în vederea efectuării unei consultații de specialitate.

Programul de lucru prezentat pe Website poate suferi modificări. Deplasările la clinică este recomandabil să fie făcute în baza unei programări prealabile.

Capitolul IV.
Proprietatea intelectuală

Întregul conținut disponibil pe Website (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și altele asemenea) este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Este interzisă orice copiere, înregistrare, descărcare, transmitere, reproducere și distribuire a conținutului Website-ului făcute în alte condiții decât cele permise de lege și Societate.Societatea asigură, fără a se obliga însă în acest sens, accesul persoanelor la Website, în mod limitat și în interes personal.Sunt interzise, sub sancțiunile prevăzute de lege, orice accesări neautorizate la Website, orice folosiri contrare scopului pentru care Website-ul este asigurat de Societate, orice tentative de a modifica informațiile sau conținutul Website-ului, orice afectări ale performanțelor serverului aferent Website-ului și alte asemenea activități. În aceste situații, Societatea își rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate în vederea cercetării acestor fapte penale.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii si Condiții”, puteți utiliza conținutul Website-ului exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu eliminați nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Sub rezerva respectării acestor „Termeni și Condiții”, puteți utiliza Website-ul exclusiv pentru uzul dvs. personal; cu condiția ca să nu utilizați, reproduce, modifica, afișa, efectua public, distribui, crea lucrări derivate sau eluda orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Website și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea Website-ului și a conținutului acestuia pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termeni și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor Clinicii Artdentis și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Website sunt mărci comerciale înregistrate ale furnizorilor sau colaboratorilor Clinicii Artdentis.

Ocazional, există posibilitatea ca informații prezente pe Website să conțină erori de tipografie, inexactități sau omiteri. Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații dacă există detalii în cadrul Website-ului, care sunt inexacte, în orice moment, fără informări în prealabil.

Capitolul V.
Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies disponibile pe Website. Vă rugăm să accesați informațiile în cauză pentru mai multe detalii pe acest subiect.

Capitolul VI.
Link-uri terțe

Ca un avantaj pentru utilizatorii noștri, putem furniza link-uri către website-uri ale unor terțe părți. Daca folosiți aceste link-uri, veți părăsi Website-ul nostru. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele website-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre dumneavoastră și terțele părți.

Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, Clinica Artdentis nu este responsabilă pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de website-uri, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor website-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de website-uri sau alte practici ale acestor website-uri, precum și faptul că Clinica Artdentis oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice website.

Website-urile terțelor părți nu sunt sub controlul nostru, și nu vom face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror website-uri la care putem oferi link-uri. Clinica Artdentis își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice website-ul / aplicația terțelor părți.

Prin prezenții „Termeni si Condiții” exonerați în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna Clinica Artdentis și renunțați la orice pretenție sau cerere ați putea avea împotriva Clinicii Artdentis cu privire la astfel de linkuri sau website-uri ale părților terțe.

Capitolul VII.
Declinarea de răspundere

Administratorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la modalitatea în care Dumneavoastră utilizați Website-ul. Administratorul nu garantează niciun rezultat cu privire la utilizarea Website-ului sau a Serviciilor.

De asemenea, Administratorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționalitatea Website-ului din cauza diverselor probleme tehnice ce pot apărea sau necesității efectuării mentenanței. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că Administratorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care nu puteți accesa Website-ul în anumite perioade de timp. Totodată, Administratorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținutul, informațiile și altele asemenea aferente altor website-uri ce pot fi accesate prin intermediul Website-ului.

Utilizatorului îi revine obligația să se asigure că îndeplinește toate condițiile legale pentru a utiliza Website-ul și că prin aceste activități nu încalcă nicio dispoziție legală ce ar putea fi aplicabilă Utilizatorului sau locului în care se află. În acest sens, Administratorul nu are nicio obligație de a informa cu privire la reglementările sau legile aplicabile situației Utilizatorului, întreaga responsabilitate de a cunoaște aceste aspecte și a acționa în consecință îi aparține Utilizatorului.

In cadrul limitelor legale, Utilizatorul este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici Clinica Artdentis și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții nu sunt și nu vor fi tinuți răspunzători față de dvs. sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijența în legătura cu Website-ul sau conținutul prezentat pe acesta.

Capitolul VIII.
Alte prevederi și prevederi finale

Orice reclamații pe care le aveți cu privire la Serviciile Societății sau în legătură cu Societatea le puteți transmite la coordonatele indicate pentru contact.Pentru soluționarea sesizării într-un timp cât mai scurt, vă recomandăm să ne transmiteți reclamația prin poștă electronică (email). În acest mod, reclamația poate fi procesată mult mai rapid, spre deosebire de situațiile în care aceasta este transmisă prin alte canale de comunicare.

După primirea reclamației, Societatea urmează să vă furnizeze un răspuns în cel mai scurt timp posibil, de preferat nu mai târziu de 30 de zile. În măsura în care, pentru soluționarea reclamației, este necesar mai mult timp, Societatea vă va informa în acest sens.Informarea prevăzută mai sus sau răspunsul la reclamația efectuată va fi comunicat la adresa de poștă electronică de pe care a fost transmisă reclamația.În măsura în care situația nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, atunci litigiul va fi de competența instanțelor de judecată din Municipiul Timiș.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord că legea aplicabilă întregului contract să fie legea română, atât în ceea ce privește condițiile de fond, cât și cele de formă.Locul încheierii prezentul contract este considerat a fi în Municipiul Timiș, România.Societatea își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții după cum consideră necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noul conținut, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul Societății.

În cazul în care o clauză din acești „Termeni și Condiții” nu se pot aplica, din orice motive, clauza respectivă va fi înlocuită cu dispoziția legală relevantă situației pentru care fusese convenită clauza și care se apropie cel mai mult de sensul clauzei inaplicabile.Orice comunicări, pentru a fi valabile, se vor efectua exclusiv în scris, la coordonatele pentru contact sau prin mijloace electronice, la adresa de contact menționată.
Întrebările, sugestiile și reclamațiile, în legătură cu Termenii și Condițiile sau alte politici Clinica Artdentis, trebuie trimise pe adresa de email clinica@artdentis.ro.
Acești Termeni și Condiții au fost actualizați la data 24.04.2023.

CONTACT

Contact

0256 202 678 / +40 721 919 845

clinica@artdentis.ro

Str. C. Sălceanu, nr. 5a, Timișoara

Program

Luni - Vineri: 09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică: Închis

Pentru urgențe: +40 721 919 845